?!doctype html> 广东快乐十分稳赚技巧:2019年信息安全工程师教程、教材、资料、书?/TITLE> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="keywords" content="广东快乐十分稳赚技巧," /> <meta name="description" content="广东快乐十分稳赚技巧:提供信息安全工程师考试官方指定教材、信息安全工程师教程、信息安全工程师考试案例梳理、真题透解与强化训练、信息安全工程师案例分析指南、信息安全工程师考试试题分类精解(第4版)、信息安全工程师历年试题分析与解答(2018最新版)在线?> <link href="css/common_zt.css" rel="stylesheet"> <link href="zt/book/css/master.css" rel="stylesheet"> <link rel="canonical" href="//www.qlzbc.com/aqbook.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <li><a href="//www.qlzbc.com/68k109/8722837.html ">ޱΨȴˣŮǵһһ </a> 2019-11-01</li> <li><a href="//www.qlzbc.com/42849/6732786.html ">Ů֮ȫ </a> 2019-10-22</li> <li><a href="//www.qlzbc.com/614832/8207935.html ">ͲǼƻãͳһӪּǼƻá </a> 2019-10-22</li> <li><a href="//www.qlzbc.com/4064/3117184.html ">۽᣺ ʵʮŴ ÿ </a> 2019-09-21</li> <li><a href="//www.qlzbc.com/n5f696/2523983.html ">Լ </a> 2019-09-01</li> <li><a href="//www.qlzbc.com/4w6103/7919802.html ">Ͷ깺ƾ֤ʱעĴ </a> 2019-08-25</li> <li><a href="//www.qlzbc.com/559285/4967501.html ">óսñֻøطչóսгȫʧܡǸ </a> 2019-08-25</li> <div class="top"> <div class="w"> <div class="l"> <p> 您好!欢迎来到专业信息安全工程师网站,提供信息安全工程师考试教材和辅导资料?/p> </div> <div class="r"> <a href="//www.qlzbc.com/" target="_blank">信管网首?/a> | <a href="//www.qlzbc.com/xg/" target="_blank">信管</a> | <a href="//www.qlzbc.com/gg/" target="_blank">系规</a> | <a href="//www.qlzbc.com/jc/" target="_blank">集成</a> | <a href="//www.qlzbc.com/aq/" target="_blank">安全</a> </div> </div> </div> <!--banner--> <div class="banner_warp"> <div class="bannerbox"> <h3><i class="ban_top_lt"></i><span class="yck">信息安全工程?/span><i class="ban_top_rt"></i></h3> <h2 class="yck"><span class="yck">官方教材和备考资?/span>推荐</h2> </div> </div> <!-- banner end--> <!--导语--> <div class="advwarp"> <div class="intro_lt"><span class="intro_p1">?/span><span class="intro_p2">?/span></div> <p class="lead-text"> <a href="//www.qlzbc.com/">ʮֱֳ</a> www.qlzbc.com 2019年上半年信息安全工程师考试时间预计? <a href="//www.qlzbc.com/pm1/60945.html" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0);">5?5?/a>,信管网为便于各位考生备考信息安全工程师,特?019上半年信息安全工程师考试官方教材和相关辅导资料提供给大家参考。如果您想一步到位,也可以直接报名信管网培训? <a href="//www.qlzbc.com/aqpeixun.html" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0);">点击了解培训课程>></a> </p> </div> <!--导语 end--> <!--第一部分--> <div class="content-three content-four"> <div class="box_03"> <h2 class="qy-titbox"><span class="yck"></span><strong class="yck"><i><b>01</b><br/> part</i><em>官方指定<b>教材<a name="1"></a></b></em></strong><span class="yck"></span></h2> </div> <div class="aq clearfix"> <div class="w1000"> <div class="dy_l"> <a href="//www.qlzbc.com/pm/35018.html" target="_blank"><img src="zt/book/img/aqbook.jpg" width="275" height="368" border="0"></a> </div> <div class="aqdy_r"> <span class="yck"> <p><strong class="yck">官方指定教材《信息安全工程师教程》:</strong>2019年信息安全工程师官方指定教材由全国计算机专业技术资格考试办公室组编,张焕国主编,杜瑞颖、傅建明、严飞副主编,清华大学出版社出版,定价为128元,2016??日出版发行?a href="//www.qlzbc.com/pm/35018.html" target="_blank">详细介绍>></a></p> <p>本书根据信息安全工程师考试大纲的要求进行编写,内容主要包括信息安全基本概念、基本技术和基本应用等方面,讲授方法注重理论联系实际,突出实用技术。全书共?章,具体内容包括:信息安全基础、密码学基础与应用、网络安全基础、信息系统安全基础、应用系统安全基础、网络安全技术与产品、信息系统安全工程、应用安全工程? 本书是计算机软件考试中“信息安全工程师”岗位的考试用书,也可作为信息安全相关专业学生和从业人员学习信息安全技术的教材,还可用做相关信息技术领域从业人员的技术参考书? </p> </span> <em></em> </div> </div> </div> </div> </div> <!--第一部分 end--> <div class="content-three content-four main"> <div class=" box_03 clearfix"> <h2 class="qy-titbox"><span class="yck"></span><strong class="yck"><i><b>02</b><br/> part</i><em>推荐备?b>资料<a name="2"></a></b></em></strong><span class="yck"></span></h2> <div class="mainbox3 "> <dl> <dt class="xuhao">no.1</dt> <dd> <p><strong class="yck">信息安全工程师辅导资料(信管网组编)?/strong>本资料由信管?ʮֱֳ www.qlzbc.com)依据最新的信息安全工程师教程和考试大纲组织编写,作为信管网2019年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试中的信息安全工程师考试培训辅导资料?第一部分为综合知识,内容包括:信息安全工程师综合知识?019年信息安全工程师考试大纲?第二部分为应用技术,内容包括:信息安全工程师下午应用技术历年真题、信息安全工程师下午应用技术模拟试题? <a href="//www.qlzbc.com/aqpeixun.html" target="_blank">更多介绍>></a> </p> </dd> </dl> <dl> <dt class="xuhao">no.2</dt> <dd> <p><strong class="yck">信息安全工程师历年真题:</strong>信管网免费提供信息安全工程师历年真题供各位考友查看和下载,包含信息安全工程师上午综合知识真题和答案、下午案例分析真题和答案? <a href="//www.qlzbc.com/zhenti/aq.html" target="_blank">点击查看和下载信息安全工程师历年真题>></a> </p> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="content-three content-four main"> <div class=" box_03 clearfix"> <h2 class="qy-titbox"><span class="yck"></span><strong class="yck"><i><b>03</b><br/> part</i><em>推荐备?b>书籍<a name="4"></a></b></em></strong><span class="yck"></span></h2> <div class="mainbox3 "> <div class="video_num"> <a href="//www.qlzbc.com/book/list6.html" target="_blank"><div class="vUp"><img src="//pic.cnitpm.com/upload/img2013/2019-01-30/584ca02d49204a0e9b6aebdccf383ef4.jpg"></div><p>信息安全工程师考试大纲 </p></a><a href="//www.qlzbc.com/book/list6.html" target="_blank"><div class="vUp"><img src="//pic.cnitpm.com/upload/img2013/2019-01-30/57596e2c593c4e9abb2fd7515ab433d7.jpg"></div><p>信息安全工程师教?全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试指定用书</p></a><a href="//www.qlzbc.com/book/list6.html" target="_blank"><div class="vUp"><img src="//pic.cnitpm.com/upload/img2013/2019-01-30/01be4c59eb3844da97b20e249fae0dcf.jpg"></div><p>信息安全工程?天修?/p></a> </div> </div> </div> </div> <div class="content-three content-four"> <div class="box_03"> <h2 class="qy-titbox"><span class="yck"></span><strong class="yck"><i><b>04</b><br/> part</i><em>2019?b>考生看过?a name="3"></a></b></em></strong><span class="yck"></span></h2> </div> <div class="content-4"> <div class=" main-top"> <div class="online-s clearfix"> <div class="onlineleft"> <span class="yck">班级<br>价格</span> <span class="onlineleft02">包含<br>班级</span> <span class="onlineleft03">班级<br>特色</span> </div> <div class="online-li online-lileft"> <h5>安全通关?/h5> <ul class="price"> <li class="priceli"><span class="yck">全科</span> <strong class="yck"><i>?/i>3580</strong> <a href="//www.qlzbc.com/pay/?type=14" target="_blank">报名</a> </li> </ul> <p class="price-b"> <span class="yck">视频课程</span><span class="yck">内部资料</span><span class="yck">配套习题</span><span class="yck">考前押题</span> <span class="yck">专题课程</span><span class="yck">案例批阅</span><span class="yck">不过重学</span> </p> <div class="price-sm"> <p><em>01</em><span class="p-red">综合知识和案例分析全科视频课?/span></p> <p><em>02</em><span class="p-red">赠?本内部辅导资料(包邮?/span></p> <p><em>03</em><span class="p-red">课后提供配套习题练习</span></p> <p><em>04</em><span class="yck">提供案例分析专题点播课程</span></p> <p><em>05</em><span class="yck">赠送软题库智能答题服务</span></p> <p><em>06</em><span class="p-red">考前提供押题资料(仅供参?</span></p> <p><em>07</em><span class="p-red">班主任一对一全程督学</span></p> <p><em>08</em><span class="yck">有效期:满足条件情况下免费重?/span></p> </div> <div class="online-ann"> <a href="//www.qlzbc.com/aqpeixun.html#st">立即试听</a> </div> </div> <div class="online-li"> <h5 class="h5two">安全精品?/h5> <ul class="price"> <li class="priceli"><span class="yck">全科</span> <strong class="yck"><i>?/i>2580</strong> <a href="//www.qlzbc.com/pay/?type=15" target="_blank">报名</a> </li> </ul> <p class="price-b"> <span class="yck">视频课程</span><span class="yck">内部资料</span><span class="yck">配套习题</span><span class="yck">考前押题</span> <span class="yck">专题课程</span><span class="yck">案例批阅</span> </p> <div class="price-sm"> <p><em>01</em><span class="p-red">综合知识和案例分析全科视频课?/span></p> <p><em>02</em><span class="p-red">赠?本内部辅导资料(包邮?/span></p> <p><em>03</em><span class="p-red">课后提供配套习题练习</span></p> <p><em>04</em><span class="yck">提供案例分析专题点播课程</span></p> <p><em>05</em><span class="yck">赠送软题库智能答题服务</span></p> <p><em>06</em><span class="p-red">考前提供押题资料(仅供参?</span></p> <p><em>08</em><span class="yck">有效期:当期考试结束后关闭权?/span></p> </div> <div class="online-ann"> <a href="//www.qlzbc.com/aqpeixun.html#st">立即试听</a> </div> </div> <div class="online-li"> <h5 class="h5three">安全退款班</h5> <ul class="price"> <li class="priceli"><span class="yck">全科</span> <strong class="yck"><i>?/i>18500</strong> <a href="//www.qlzbc.com/pay/?type=16" target="_blank">报名</a> </li> </ul> <p class="price-b"> <span class="yck">视频课程</span><span class="yck">内部资料</span><span class="yck">配套习题</span><span class="yck">考前押题</span> <span class="yck">专题课程</span><span class="yck">案例批阅</span><span class="yck">不过退?/span> </p> <div class="price-sm"> <p><em>01</em><span class="p-red">综合知识和案例分析全科视频课?/span></p> <p><em>02</em><span class="p-red">赠?本内部辅导资料和官方教材(包邮)</span></p> <p><em>03</em><span class="p-red">课后提供配套习题练习</span></p> <p><em>04</em><span class="yck">提供案例分析专题点播课程</span></p> <p><em>05</em><span class="yck">赠送软题库智能答题服务</span></p> <p><em>06</em><span class="p-red">考前提供押题资料(仅供参?</span></p> <p><em>07</em><span class="p-red">班主任一对一全程督学</span></p> <p><em>08</em><span class="p-red">不过按协议退?/span></p> <p><em>09</em><span class="yck">有效期:当期考试结束后关闭权?/span></p> </div> <div class="online-ann"> <a href="//www.qlzbc.com/aqpeixun.html#st">立即试听</a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--第一部分 end--> <div class="content-three content-four bg_hui"> <div class=" box_03 clearfix"> <h2 class="qy-titbox"><span class="yck"></span><strong class="yck"><i><b>05</b><br/> part</i><em>一线名?b>团队<a name="4"></a></b></em></strong><span class="yck"></span></h2> <!-----cents03----> <div class="tech_box"> <a name="mstd"></a> <div class="tech clearfix"> <ul class="section clearfix"> <li class="section01"> <a href="//www.qlzbc.com/aqpeixun.html" target="_blank"> <img src="zt/book/img/t02.jpg" width="313" height="124"> <span class="sectiontxt"><span class="bg"></span><i class="tech_icon">立即试听<em></em></i></span> </a> <h3>专业功底扎实</h3> <p>信管网名师来自软考支撑机构和知名高校,拥有过硬的专业知识及丰富的实战教学经验。他们是信管领域集理论知识与实践经验于一体的行业专家?</p> </li> <li class="section01"> <a href="//www.qlzbc.com/aqpeixun.html" target="_blank"> <img src="zt/book/img/t03.jpg" width="313" height="124"> <span class="sectiontxt"><span class="bg"></span><i class="tech_icon">立即试听<em></em></i></span> </a> <h3>教学经验丰富</h3> <p>老师平均教龄超过5年,部分高达10年。他们深谙考试规律,授课经验丰富,个性鲜明,讲课逻辑思维严谨,不拖沓,直击考试重点,深受学员欢迎?/p> </li> <li class="section01"> <a href="//www.qlzbc.com/aqpeixun.html" target="_blank"> <img src="zt/book/img/t04.jpg" width="313" height="124"> <span class="sectiontxt"><span class="bg"></span><i class="tech_icon">立即试听<em></em></i></span> </a> <h3>对考试深入钻研</h3> <p>老师亲自报名参与考试,分析历年真题考点分布情况,精准提炼历年高频考点,总结各年度出题特点,精确预测当年命题趋势,历年押题命中率极高?/p> </li> </ul> </div> </div> <!-----cents03 end----> </div> </div> <div class="red_move_class"> <div class="red_move_main" id="red_move_main" style="background:url(zt/book/img/20171109154272697269.png) top center no-repeat;"> <div class="red_move_cl_tmain"> <h3>移动课堂<a name="5"></a></h3> <h4>走到哪,学到哪,随时随地都在拿分</h4> <p><span class="ico"></span>考试资讯实时更新,第一时间掌握全新动?/p> <p><span class="ico"></span>名师课程在线离线均可观看,想学就能学</p> <p><span class="ico"></span>各科海量试题,尽在掌中免费刷</p> </div> <div class="red_move_cl_bbg"> <div class="red_move_ewm"><img src="zt/book/img/120-weixin.jpg" style="width:146px; height:146px;" /></div> <div class="red_move_but"> <a href="//www.qlzbc.com/pm/22109.html" target="_blank">iPhone版下?/a> <a href="//www.qlzbc.com/pm/22109.html" target="_blank">Android版下?/a> </div> </div> </div> </div> <!--rigscoll--> <div class="aq_rigscoll aq_rigscoll2" style=""> <div class="aq_rigscolltop"> <ul class="yck"> <li class="yck"> <a target="_self" href="#1">指定教材</a> </li> <li class="yck"> <a target="_self" href="#2">备考资?/a> </li> <li class="yck"> <a target="_self" href="#3">考生看过?/a> </li> <li class="yck"> <a target="_self" href="#4">名师团队</a> </li> <li class="yck"> <a target="_self" href="#5">APP下载</a> </li> <li class="yck"> <a href="//www.qlzbc.com/" title="ʮֱֳ">ʮֱֳ</a> </li> <li class="gotop" style="color: #FFF;"> <a href="#" target="_self" onClick="jQuery('html,body').scrollTop(0);">Top</a> </li> </ul> </div> </div> <!--rigscoll end--> <div class="hfoot"> </div> <span style="display:none;"> </span> <li><a href="//www.qlzbc.com/68k109/8722837.html ">ޱΨȴˣŮǵһһ </a> 2019-11-01</li> <li><a href="//www.qlzbc.com/42849/6732786.html ">Ů֮ȫ </a> 2019-10-22</li> <li><a href="//www.qlzbc.com/614832/8207935.html ">ͲǼƻãͳһӪּǼƻá </a> 2019-10-22</li> <li><a href="//www.qlzbc.com/4064/3117184.html ">۽᣺ ʵʮŴ ÿ </a> 2019-09-21</li> <li><a href="//www.qlzbc.com/n5f696/2523983.html ">Լ </a> 2019-09-01</li> <li><a href="//www.qlzbc.com/4w6103/7919802.html ">Ͷ깺ƾ֤ʱעĴ </a> 2019-08-25</li> <li><a href="//www.qlzbc.com/559285/4967501.html ">óսñֻøطչóսгȫʧܡǸ </a> 2019-08-25</li> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.ogvbdggr.cn">ٱѡ</a> <a href="//www.amjwij.tw">Ʊ̳1700</a> <a href="//www.jxfftn.tw">he</a> <a href="//www.qkesmb.icu">èվ</a> <a href="//2216256.cn">͸1000ͼ</a> <a href="//www.qtwdfx.live">͸2019¹</a> <a href="//www.vryjhz.live">ϸʿ2</a> <a href="//www.dharxk.live">500ͼ</a> <a href="//www.puijbtks.icu">2018ײʽid</a> <a href="//www.eegrivkp.icu">ֻͻ</a> <a href="//www.hafipzlv.icu">ըôĸaǺ</a> <a href="//www.ixtumnjt.cn">pk10</a> <a href="//www.dswntf.com.cn/">11ѡ5</a> <a href="//www.sapkcz.com.cn/">˸Ϸ</a> <a href="//www.lbhhro.com.cn/">г20192019</a> </body> </html>